ข่าว - นางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม

03 กันยายน 2564

วันที่ 3 กันยายน 2564  นางเบญจวรรณ  รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม มอบของที่ระลึกสำหรับผู้รับบริการ เยี่ยมผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยประกันสังคมผ่านผู้ประสานงานประจำโรงพยาบาลหนองคาย โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย